DOI: https://doi.org/10.33272/.7 (176).2017.120745

Технологія формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки

Тетяна Ярославівна Гельжинська

Анотація


Представлена технологія формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій на основі домінантно-цільового підходу. Визначені статусно-рольові позиції майбутніх учителів технологій на різних етапах фахової підготовки у відповідності до представленої технології. Наведені приклади реалізації пропонованої технології.


Ключові слова


технологія; діяльність; організаційна компетентність; домінантно-цільовий підхід; статусно-рольові позиції; майбутній учитель технологій

Повний текст:

PDF

Посилання


Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти, затверджена Міністерством освіти і наук України 14.08.2013, №1176.

ДСВО ВПО, 0101 педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010104 «професійна освіта» вчителя (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»). Режим доступу : https://vspu.edu.ua/content/img/.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук. України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Кулик, Є. В. Основи формування наукової парадигми професій («Вчитель технологій») / Є. В. Кулик, Т. Я. Гельжинська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи, Випуск 51. – С. 152–157.

Кулик, Є. Концептуальні зміни в культурологічній підготовці майбутніх учителів технології / Є. В. Кулик // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : зб. наук. праць ДЗВО «Донбаський державний педагогічний університет». – Вип. 4. – Слов’янськ, 2016. – С. 38–49.

Стешенко, Б. В. Дидактична модель формування організаційної культури майбутнього вчителя технологій / Б. В. Стешенко // Вісник ГНПУ імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015 – Вип. 28 – С. 121–127.

Тамарская, Н. В. Управление образовательными системами : учеб.-метод. пособ. к провед. семин. занятий. – Калининград : Изд-во КГУ, 2003. – 61 с.

Терещук, А. І. Методика організації проектної діяльності старшокласників з технологій : метод. посіб. / А. І. Терещук, С. М. Дятленко. – Київ : Літера ЛТД, 2010. – 128 с.

Ткачук, С І. Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання до формування в учнів технологічної культури : монографія / С. І. Ткачук. – Умань : Сочінський, 2011. – С. 306–334.

Торубара, О. М. Підготовка майбутнього вчителя до організації навчально-виховних занять з розвитку творчих здібностей учнів / О. М. Торубара // Вісник ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2007. – Вип. 45. – С. 39–42.

Тхоржевський, Д. О. Методика трудового та професійного навчання. Ч. І. Теорія трудового навчання / Д. О. Тхоржевский. – Київ : ДІНІТ, 2000. – 248 с.

Цина, А. Ю. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів технологій : теоретико-методичний аспект : монографія / А. Ю. Цина. – Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – 355 c.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.