DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-7 (176)-28-30

Загальнолюдські цінності у контексті парадигми університетської професійної освіти післядипломна освіта

Рената Володимирівна Винничук

Анотація


На засадах аксіологічного наукового підходу у контексті парадигми університетської освіти розкрита сутність поняття «загальнолюдські цінності» та схарактеризована система таких цінностей як підґрунтя підготовки майбутніх фахівців гуманітарної галузі – філософів, культурологів, релігієзнавців, істориків і ін. Визначено наукові позиції представників різних наукових напрямів стосовно проблеми дослідження; з’ясоване значення загальнолюдських цінностей у соціальному, професійному та особистісному сенсах.

Ключові слова


аксіологічний підхід; загальнолюдські цінності; парадигма університетської освіти; фахівці гуманітарної галузі

Повний текст:

PDF

Посилання


Бердяєв, Н. А. О Верном и новом человеке / Н. А. Бердяев // Учительская газета. – 1990. – № 27.

Загорская, Н. С. Культура межнационального общения (этико- социологический анализ) : автореф. дисс. ... к. ф. н. – Минск, 1990. – 22 с.

Леонтьев, Д. А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции / Д. А. Леонтьев // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С. 15–26.

Лозова, В.І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Харків : ОВС, 2002. – 400 с.

Сержантов, В. Ф. Человек как предмет философского и естественнонаучного познания / В. Ф. Сержантов, В. В. Гречаный. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1980. – 145 с.

Сохань, Л. В. Психологія і педагогіка життєтворчості / Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова. – Київ : Либідь, 1996. – 407 с.

Сухомлинська, О. В. Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 1996. – №1. – С. 24.

Ценности // Философский словарь. – Москва : Наука, 1987. – С. 534.

Шрейдер, Ю. А. Утопия или устроительство / Ю. А. Шрейдер // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – Москва : Знание, 1992. – С. 7–8.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.