DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-7 (176)-19-22

Характеристика основних компетентностей менеджера фізичної культури і спорту в сучасних умовах реформування вищої освіти

Олександр Анатолійович Свєртнєв

Анотація


Обґрунтовані основні компетентності менеджера фізичної культури і спорту. Проаналізований класифікатор професій та їхні кваліфікаційні характеристики як базовий компонент підготовки менеджера фізичної культури і спорту в умовах реформування вищої освіти. Досліджене сучасне нормативно-правове забезпечення галузі та визначені посади менеджерів фізичної культури і спорту.


Ключові слова


фізична культура і спорт; управління; менеджмент; менеджер; класифікатор професій; кваліфікаційна характеристика професії; компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Гонтарук, О. М. Освіта та система спортивного менеджменту в умовах ринку / О. М. Гонтарук // Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции (15–16 мая 2015 г., г. Брест) : собр. матер. VII Межд. науч.-практ. конф. – Брест : БрГУ, 2015. – С. 34–37.

Горбунко, О. В. Науково-методичне обґрунтування кадрової потреби сфери фізичної культури і спорту в Україні : автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання і спорту / О. В. Горбенко. – Львів, 2002. – 20 с.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85 «Спортивна діяльність». – Режим доступу : http://www.dsmsu.gov.ua/media/2016/11/02/29/4080_1.pdf.

Дубревський, Ю. М. Управлінська компетентність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту / Ю. М. Дубревський // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2008. – №6. – С. 91–93.

Дутчак, М. В. Класифікація професій у сфері фізичної культури і спорту в Україні: стан та перспективи / М. В. Дутчак // Спортивна наука України. – 2010. – № 2. – С. 25–41.

Концепція реформування сфери фізичного виховання і спорту (основні положення). – Режим доступу : http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/332.

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/422016-19772

Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003: 2010. – Режим доступу : http://www.dk003.com/L.

Приймак, М. М. Маркетингова діяльність вищих навчальних закладів фізкультурного профілю у системі кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту України : автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання і спорту / М. М. Приймак. – Київ, 2003. – 17 с.

Чеховська, Л. Я. Фізкультурна організація як об’єкт менеджменту / Л. Я. Чеховська // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту : зб. наук. пр. / Під ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДПУ. – 1999. – № 22. – 320 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.