DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-6 (175)-21-25

Експериментальна перевірка координації процесу розвитку професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах РМО

Олена Вікторівна Харченко

Анотація


Автор описує заходи щодо здійснення координації процесу розвитку професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах РМО на основі технології «3Р» (розкриття, розвиток, реалізація). Ці заходи були впроваджені на формувальному етапі педагогічного експерименту, який передбачав перевірку ефективності розробленої структурно-функціональної моделі розвитку професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах районних методичних об’єднань. 


Ключові слова


координація; технологія; вчитель біології; школа сільської місцевості; районне методичне об’єднання; семінар-практикум; конкурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Любченко, Н. В. Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект : наук.-метод. посіб. / Н. В. Любченко ; за ред. Є. Р. Чернишової // Ун-т менедж. освіти НАПН України. − Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2013. − 256 с.

Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти / [Шоутен Т., Даниленко Л. І., Зайченко О. І., Софій Н. З.] ; за заг. ред. Л. Даниленко. – Київ : СПД ФО Парашин К. С., 2009. – 112 с. – (Всеукр. фонд «Крок за кроком»).

Муковіз, О. П. Дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи: теорія та методика : монографія / О. П. Муковіз. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 393 с.

Організація, планування та моніторинг діяльності районного (міського) методичного об’єднання / [уклад. : Байназарова О. О., Дегтярьова Г. А., Папернова Т. В., Покроєва Л. Д., Шевченко Н. В.]. – Харків : ХОНМІБО, 2005. – 120 с.

Перехейда, О. Стимулювання професійної майстерності педагога – важливий чинник управління / О. Перехейда // Рідна школа. – 2004. – №5. – С. 30–32.

Федірчик, Т. Д. Теоретико-методичні засади розвитку педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи в процесі науково-педагогічної діяльності: дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 / Федірчик Тетяна Дмитрівна. – Чернівці, 2016. – 452 с.

Харченко, О. В. Розробка виховних заходів як засіб розвитку професійної компетентності вчителів біології / О. В. Харченко // Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матер. всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (20–24 лютого 2017 р., м. Полтава). – Полтава : АКУП ПДАА, 2017. – С. 299–304. – Режим доступу : http://acup.poltava.ua/?page_id=1942.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.