Роль самоменеджменту в особистісному розвитку

Автор(и)

  • Надія Іванівна Білик Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського, Ukraine
  • Ольга Геннадіївна Галич Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 167 Харківської міської ради Харківської області, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-7%20(176)-9-12

Ключові слова:

самоменеджмент, особистісний розвиток учителя, планування своєї педагогічної діяльності, самоконтроль, особиста працездатність, розвиток професіоналізму

Анотація

Розкрита роль самоменеджменту у сфері професійної діяльності вчителя, який реально постає як набір управлінських впливів, спрямованих на самого себе як діяльного суб'єкта з метою приведення своєї особистості у відповідний стан, необхідний для успішного здійснення своєї діяльності. Встановлено, що головна ціль самоменеджменту – максимальне використання власних можливостей, свідоме управління собою впродовж життя (самовизначення) й подолання зовнішніх обставин як на роботі, так і у власному житті.

Біографії авторів

Надія Іванівна Білик, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності

Ольга Геннадіївна Галич, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 167 Харківської міської ради Харківської області

учитель математики 

Посилання

Варламов К. И. Личная тектология (самоменеджмент) : курс лекцій / К. И. Варламов, B. C. Карпичев. – Москва : РАУ, 1993. – 129 с.

Дороніна, М. С. Самоменеджмент: сутність, умови виникнення і розвитку / М. С. Дороніна, В. І. Пересунько // Економіка і управління. – 2006. – № 4. – С. 7–12.

Зайверт, Л. Ваше время – в Ваших руках: (Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время): Пер. с нем. Авт. предисл. В. М. Шепель. – Москва : Экономика, 1990. – 232 с.

Колпаков, В. М. Самоменеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Колраков. – Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2008. – 528 с.

Лукашевич, Н. П. Теория и практика самоменеджмента : [учеб. пособ.] / Н. П. Лукашевич. – 2-е изд., испр. – Киев : МАУП, 2002. – 360 с.

Павлютенков, Є. М. Основи управління школою [Текст] / Є. М. Павлютенков, В. В. Крижко. – Харків : Вид. група «Основа», 2006. – 176 с.

Парахина, В. Н. Самоменеджмент : учеб. пособ. для вузов / В. Н. Парахина, В. И. Перов, Ю. Р. Бондаренко и др.; под ред. В. Н. Парахиной, В. И. Перова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2012. – 364 с.

Симонова, А. А. Самоменеджмент педагога: сущность, содержание, технологи [Текст] : монография / А. А. Симонова. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2008. – 136 с.

Сулыма, А. И. Концептуальные подходы в раскрытии сущности самоменеджмента / А. И. Сулыма // Экономика и управление. – 2010. – № 5. – С. 52–58.

Чкан, А. С. Самоменеджмент : навч. посіб. для студ. освітньо- кваліф. рівня «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент» / А. С. Чкан, С. В. Маркова, Н. М. Коваленко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 84 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-01-16

Як цитувати

Білик, Н. І., & Галич, О. Г. (2018). Роль самоменеджменту в особистісному розвитку. Імідж сучасного педагога, (7 (176), 9–12. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-7 (176)-9-12

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ