DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-6 (175)-29-31

Особливості комплексної організації професійного і виробничого навчання та контролю знань

Аліна Євгенівна Фандєєва

Анотація


Обґрунтовано організаційне забезпечення навчально-професійного розвитку людських ресурсів машинобудівного підприємства, яке базується на комплексній організації професійного та виробничого навчання і контролю знань, і надає можливість сформувати ефективну систему внутрішньофірмової освіти, що, у свою чергу, розширює можливості працівника у професійному виконанні своїх обов’язків і призведе до підвищення конкурентних переваг машинобудівних підприємств.


Ключові слова


професійне навчання; виробниче навчання; система внутрішньофірмової освіти; підприємство; контроль знань

Повний текст:

PDF

Посилання


Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг. – Спб. : Питер, 2007. – 832 с.

Баластрик Л. О. Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму управління підприємством / Л. О. Баластрик, Л. В. Транченко // Теоретичні та прикладні питання економіки. − 2005. – Вип. 7. − С. 188-195.

Власов В. Г. Проблемные ситуации на уроках производственного обучения / В. Г. Власов. – М. : Высшая школа, 1974. – 232 с.

Гавкалова Н. Л. Економіка знань: формування та пріоритети розвитку / Н. Л. Гавкалова // Управління розвитком. – 2008. – № 9. – С. 4-5.

Жарінова А. Г. Інформація, знання і креативність як основні ресурси інтелектуального капіталу / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 10. – С. 6-11.

Карпов В. В. Психолого-педагогические основы многоступенчатой профессиональной подготовки: автореф. дис... доктора. пед. наук: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования [Текст] / В. В. Карпов. – СПб, – 1992. – 52 с.

Лук’янова Л. Б. Провідні особливості навчання дорослих / Л. Б. Лук’янова // Освіта дорослих:теорія, досвід, перспективи. – К. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2009. – Вип. 1. – С. 72-79.

Никулина А. С. Активные формы и методы обучения и их применение в учебном процессе школ и ПТУЗ / А. С. Никулина. – Донецк : ИПОИПР, 2002. – 184 с.

Ничкало Н. Г. Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні засади [Текст] : монографія / [Ничкало Н. Г., Радкевич В. О., Щербак О. І. та ін.]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 266 с.

Штангрет А. М. Формування економіки знань в Україні: характеристика, оцінка та моделювання [Текст] : монографія / А. М. Штангрет. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. – 248 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.