DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-5(174)-9-12

Навчально-творча діяльність студентського фольклорного колективу: теоретично-практичні аспекти

Іван Григорович Сінельніков

Анотація


Автор у комплексі розглядає специфічні питання організації навчально-творчої діяльності у студентських вокальних колективах, що працюють на фольклорному матеріалі; зокрема: принципи добору репертуару на основі народного мелосу, принципи розвитку співацьких навичок виконавців та ін. Особлива увага приділяється аналізу діяльності міських молодіжних фольклорних ансамблів в контексті розвитку української художньої культури новітньої доби.


Ключові слова


фольклор; фольклорний ансамбль; фольклоризм; молодіжний фольклорний рух

Повний текст:

PDF

Посилання


Гапон Л. До проблеми виховання співакау вторинному фольклорному ансамблі // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 43 / Людмила Гапон. – 2010. – С. 294 – 301.

Земцовский И.И. От народнойпесни к народному хору: играсловили проблема? / И. Земцовский // Фольклор и фольклоризм. Выпуск второй. Традиционный фольклор и современные народные хоры и ансамбли: Сб. науч. трудов. – Ленинград, 1989. –С. 6 – 19.

Іваницький А.І. Потреби і завдання народознавчої освіти на факультеті народної художньої творчості / А. Іваницький // Всеукраїнська науково-творча конференція «Проблеми розвитку художньої культури»: Тези доповідей. – Київ, КДІК, 1994. – С. 17 – 18.

Кабанов А.С. Современныефольклорныеколлективы в городе / А. Кабанов. – Москва, 1986. – 180 с.

Покровский Д. Фольклор и музыкальноевосприятие / Д. Покровский // Восприятиемузыки. – Москва, 1980. – С. 29 – 38.

Шамина Л.В., Браз С.Л., Медведева М.В., Куприянова Л.Л. Спецификаучебно-воспитательной работы в фольклорных певческих коллективах. (Методическое пособие) / Л.В. Шамина и др. – Москва, 1984. –101 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.