DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-4/2(173)-55-59

«Другий Макаренко»: життєвий і професійний шлях Віктора Миколайовича Терського

Андрій Володимирович Ткаченко, Наталія В'ячеславівна Бєляєва

Анотація


Уперше на основі маловідомих архівних джерел цілісно показаний професійний шлях одного із найвідоміших і найяскравіших соратників А. С. Макаренка в Трудовій колонії імені М. Горького та Дитячій трудовій комуні імені Ф. Е. Дзержинського – Віктора Миколайовича Терського. Уточнюється багато важливих дат і фактів із життя В. М. Терського, наводяться спогади вихованців, людей, що працювали разом із ним. Докладно розкриті особливості педагогічного стилю цього талановитого вихователя, обдарованого фахівця із позакласної роботи, якого сучасники називали «другим Макаренком».


Ключові слова


В. М. Терський; А. С. Макаренко; макаренкознавство; соратники А. С. Макаренка; професійний шлях; Трудова колонія імені М. Горького, Дитяча трудова комуна імені Ф. Е. Дзержинського, позашкільна робота у виховному закладі

Повний текст:

PDF

Посилання


Абаринов, А. Испытание властью. Киевский период жизни Макаренко (1935–1937 гг.) / Александр Абаринов, Гётц Хиллиг. – Марбург, 2000. – 200 с. – (Opuscula Makarenkiana Nr 22).

Макаренко, А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко ; сост., вступ. ст., примеч., коммент. С. Невская. – М.осква : ИТРК, 2003. – 720 с.

Макаренко А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. Т. 1 / А. С. Макаренко ; сост. : Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов. – Москва : Педагогика, 1983. – 368 с.

Макаренко, А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. Т. 2 / А. С. Макаренко ; сост. : М. Д. Виноградова, А. А. Фролов. – Москва : Педагогика, 1983. – 512 с.

Макаренко, А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. Т. 8 / А. С. Макаренко ; сост. : М. Д. Виноградова, А. А. Фролов. – Москва : Педагогика, 1986. – 336 с.

Макаренко, А. С. Школа жизни, труда, воспитания. Учебная книга по истории, теории и практике воспитания. Часть 2. Письма, разработки, книги-очерки, статьи 1928–1932 гг. / А. С. Макаренко ; сост. и коммент. А. А. Фролов, Е. Ю. Илалтдинова. – Н. Новгород : Изд-во Волго-Вятской акад. гос. службы, 2008. – 409 с.

Неизвестный Макаренко. Вып. 4: Любимый мастер / авт. : Невская С. С., Русаков А. Н., Филин И. В. – Москва : Российское пед. общество, 1994. – 29 с.

Терский. Идем к школе живописи / Терский // Дзержинец. – 1936. – 16 янв. – С. 2.

Российский государственный архив литературы и искусства (далі – РГАЛИ), ф. 332, оп. 2, ед. хр. 24.

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 30.

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО), ф. Р-4511, оп. 1, спр. 10.

ДАХО, ф. Р-4511, оп. 1, спр. 11.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.