Реалізація авторської системи методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах

Наталія Богданівна Грицай

Анотація


Розкрита сутність авторської системи методичної підготовки майбутніх учителів біології. Описаний хід педагогічного експерименту. Доведена ефективність розробленої системи методичної підготовки в педагогічних університетах України.


Ключові слова


методична підготовка; методика навчання біології; педагогічний експеримент; майбутні вчителі біології

Повний текст:

PDF

Посилання


Батаршев, А. В. Диагностика профессионально важных качеств / А. В. Батаршев, И. Ю. Алексеева, Е. В. Майорова. – СПб. : Питер, 2007. – 192 с.

Грицай, Н. Б. Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології : монографія / Н. Б. Грицай. – Рівне : О. Зень, 2016. – 440 с.

Психологические тесты / под. ред. ред. А. А. Карелина : в 2 т. – Москва : Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2002. – Т.1. – 312 с.

Реан, А. А. Психология изучения личности : учеб. пособ. / А. А. Реан. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 1999. – 288 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-9729 (online)