DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2017-3/1(172)-40-42

Концептуальні підходи до створення інтегрованого курсу з природознавства для старшої школи

Валерій Сергійович Коваленко, Надія Вікторівна Стець

Анотація


Проаналізовані основні концептуальні підходи до створення інтегрованого курсу з природознавства для 10–11 класів, його змісту та структури. Розглянуті особливості світоглядного і прагматичного підходів, цілісного та модульного (блокового) принципів побудови курсу. Показані переваги вибору загальних законів і закономірностей природи як засобів інтеграції змісту природничих знань.


Ключові слова


природознавство; інтегрований курс; природничонаукова картина світу; засоби інтеграції; загальні закони природи; модульний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуз, К. Ж. Теоретичні та методичні основи формування цілісності знань про природу / К. Ж. Гуз. – Полтава : Довкілля-К, 2004. – 472 с.

Елтышева, И. В. Интеграция естественнонаучных дисциплин как способ формирования единой картины мира / И. В.Елтышева. – Режим доступа : https://permedu.ru/Files/1005201285635779.docx.

Естествознание. 10–11 кл. / под ред. И. Ю. Алексашиной. – Москва : Просвещение, 2008. – 10 кл. – 273 с.; 11 кл. – 316 с.

Естествознание. 10–11 кл. / под ред И. В. Розумовской. – Москва : НКЦ, 2014. – 10 кл. – 367 с.; 11 кл. – 202 с.

Ільченко, В. Р. Концептуальні основи інтеграції змісту природничонаукової освіти / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз // Освітня програма «Довкілля» / за ред. В. Р. Ільченко. – Київ-Полтава : Довкілля-К, 2004. – 133 с.

Ільченко, В. Р. Концептуальні основи формування природознавчих курсів у старшій школі / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, В. С. Коваленко // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 9–10. − С. 24–27.

Ільченко, В. Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников / В. Р. Ильченко. – Москва : Просвещение, 1993. – 192 с.

Коваленко, В. С. Загальні закони та закономірності природи як засоби інтеграції змісту природничих знань // В. С. Коваленко // Імідж сучасного педагога. – 2007. – №3. − С. 4–7.

Концепции современного естествознания / под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – Москва : Культ. и спорт, 1997. – 271 с.

Пентин, А. Ю. Естественные науки для пользователя / А. Ю. Пентин // Естествознание в школе. – 2004.  №4. – С. 10–14.

Свиридов, В. В. Концепции современного естествознания / В. В. Свиридов. – С-Пб. : Питер, 2005. – 349 с.

Суханов, А. Д. Концепции современного естествознания / А. Д. Суханов, О. Н. Голубева. – Москва : Дрофа, 2004. – 256 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-9729 (online)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.